Przewodniczący:

Prof. Magdalena Durlik
Prof. Piotr Przybyłowski

Członkowie:

Dr hab. Teresa Bączkowska
Prof. Kazimierz Ciechanowski
Prof. Lech Cierpka
Prof. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. Ryszard Grenda
Prof. Tomasz Grodzki
Prof. Marian Klinger
Dr hab. Maciej Kosieradzki
Prof. Magdalena Krajewska
Prof. Wojciech Lisik
Prof. Piotr Małkowski
Prof. Jolanta Małyszko
Prof. Krzysztof Mucha
Dr hab. Marek Myślak
Prof. Beata Naumnik
Prof. Sławomir Nazarewski
Prof. Michał Nowicki
Prof. Andrzej Oko
Prof. Marek Ostrowski
Prof. Leszek Pączek
Dr hab. Agnieszka-Pekowska-Ptasińska
Prof. Andrzej Rydzewski
Prof. Tomasz Stąpór
Prof. Władysław Sułowicz
Prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Prof. Andrzej Więcek
Prof. Zbigniew Włodarczyk
Prof. Janusz Wyzgał
Prof. Marian Zembala
Prof. Krzysztof Zieniewicz